ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Entrepreneur Club (AEC) Batch 3

 

กำหนดการสำคัญ

อบรมในประเทศ (NIDA & Casean) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2559

อมรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ(ประเทศเมียนมา) ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2559

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ : อบรมในประเทศ(NIDA & Casean)  = 25,500 บาท  

ราคาพิเศษ : อมรมศึกษาดูงานต่างประเทศ(ประเทศเมียนมา)= 32,500 บาท  

ราคาพิเศษ : คอร์สเต็มโปรแกรม ทั้งในและต่างประเทศ = 42,500 บาท 

          * เมื่อสมัครและชำระก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2559  เท่านั้น !!

          * รายละเอียดเพิ่มเติม  www.nida.ac.th/AECClub

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เลขที่ 118 ถนนเสรีไทยแขวงคลองจั่นเขตบางกะปิกรุงเทพฯ 10240                        

โทรศัพท์ : 0-2727-3652, 7273799, 727 3647 โทรสาร : 0-2375-1092

Mobile : 083-599-7895 (ติดต่อคุณไอยริน)082-790-1930 

E-mail : nida.aec.club@gmail.com

Facebook : ASEAN Entrepreneur Club

C-asean 

ชั้น 10 ตึก Cyber World Tower ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ              

โทรศัพท์ : 0-2985-9990