สถานที่ตั้ง/ติดต่อ


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

สถานที่ตั้ง
ที่ตั้ง           : กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง เขตดินแดง  กทม.10400
โทรศัพท์ : 0-2232-1462-4, 0-2232-1467
โทรสาร : สำหรับประชาชนติดต่อ 0-2247-2282
                : สำหรับหน่วยงานราชการติดต่อ 0 -2247-5380
สายด่วน : 1506

รถประจำทางที่ผ่านกระทรวงแรงงาน
ด้านถนนดินแดง (ป้ายหยุดรถหน้าโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์)
:  รถปรับอากาศสาย ปอ.171, ปอ.172,ปอ.514 และ ปอ.529
:  รถธรรมดาสาย  12, 13, 36, 36ก, 54, 73, 73ก, 157, 163 และ 168

ด้านถนนวิภาวดีรังสิต (ป้ายหยุดรถบริเวณสะพานลอยตรงข้ามโรงพยาบาลทหารผ่านศึก)
:  รถปรับอากาศสาย  ปอ.24, 69, 92, 538 และ 504
:  รถธรรมดาสาย 24, 69 , 92 และ 187