ข่าวภูมิภาค

หัวข้อ วันที่
icon 1 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมมอบสิ่งของสนับสนุนรางวัลร้านกาชาด 26/11/2562
icon 2 สรจ.ชุมพร ร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 21/11/2562
icon 3 โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 21/11/2562
icon 4 5 เสือแรงงานหนองคาย ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดหนองคาย (MORNING TALK) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 21/11/2562
icon 5 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน 21/11/2562
icon 6 แรงงานจังหวัดบึงกาฬ ร่วมออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 21/11/2562
icon 7 สรจ.ปัตตานี จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 21/11/2562
icon 8 แรงงานจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ "ศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21/11/2562
icon 9 แรงงานจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด 100 ร้าน OTOP ไทยยิ้ม 21/11/2562
icon 10 แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมโครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” 21/11/2562
icon 11 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมงานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบร 21/11/2562
icon 12 สรจ.สุโขทัย ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสุโขทัย 21/11/2562
icon 13 แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ "ลูกชิ้นยืนกิน" ณ บริเวณหลังสถานีรถไฟ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 21/11/2562
icon 14 ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมรับฟัง ตอบข้อซักถาม และให้การ ต้อนรับ ในโอกาสที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ 20/11/2562
icon 15 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ ‘กาญจนบุรี’ 20/11/2562
icon 16 สรจ.สุโขทัย ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 6/2562 20/11/2562
icon 17 แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 6/2562 20/11/2562
icon 18 แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมออกโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 20/11/2562
icon 19 สรจ.ชุมพร ร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 20/11/2562
icon 20 โครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน​พฤศจิกายน​ 2562 20/11/2562
icon 21 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร สำรวจพื้นที่ ตามที่หน่วยงานได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20/11/2562
icon 22 สรจ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5/2562 20/11/2562
icon 23 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20/11/2562
icon 24 แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 20/11/2562
icon 25 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมมอบวุฒิบัรตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมเพื่อไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 125 คน 20/11/2562
icon 26 แรงงานจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมการประชุมเชื่อสัมพันธ์ไมตรีระหว่างจังหวัดจันทบุรี ราชอาณาจักรไทย กับ จังหวัดพะตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา 20/11/2562
icon 27 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20/11/2562
icon 28 สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้เรื่องนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ /ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่อาสาสมัครแรงงานสตูล 20/11/2562
icon 29 สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 12/2562 20/11/2562
icon 30 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่าวประจวบ 20/11/2562