ข่าวแรงงานไทยในต่างประเทศ

หัวข้อ วันที่
icon 1 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ณ วัดเมฆธรรมวนาราม เขตนิวเทอริทอรี่ ฮ่องกง 20/11/2562
icon 2 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดสอบซ่อมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชและร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธธรรมาราม 20/11/2562
icon 3 ประกาศ กงสุลไทย แจ้งเตือนคนไทยในฮ่องกง ณ Edinburgh Place ย่าน Central เขต Hong Kong Island 18/11/2562
icon 4 ประกาศกงสุลไทย แจ้งเตือนคนไทยในฮ่องกง 15/11/2562
icon 5 สนร.สิงคโปร์จัดกิจกรรมกีฬาแรงงานสัมพันธ์ 05/11/2562
icon 6 สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงาน Homestay Lodge 31/10/2562
icon 7 สนร.เกาสง ไต้หวัน ได้ต้อนรับและหารือกับผู้แทนนายจ้างบริษัท Chia Her Industrial Co.,Ltd. ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอ 30/10/2562
icon 8 สนร.ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับคณะยุวทูต IM Japan ครั้งที่ 7 ปี 2562 24/10/2562
icon 9 สนร. มาเลเซียเข้าพบตัวแทนนายจ้างและเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Gamuda Industrial Building System Sdn Bhd 24/10/2562
icon 10 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมงานทำบุญวันออกพรรษาร่วมกับชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 21/10/2562
icon 11 สนร.เกาสงและสนร.ไทเป ได้เข้าร่วมภารกิจของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป 09/10/2562
icon 12 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดกิจกรรมเยี่ยมแรงงานไทย ณ หอพัก Westlite Toh Guan Dormitory 07/10/2562
icon 13 ประกาศกงสุลไทยในฮ่องกง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง ณ บริเวณต่างๆ 07/10/2562
icon 14 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 25/09/2562
icon 15 สนร.ญี่ปุ่นดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น 20/09/2562
icon 16 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดของประเทศ ประจำปี 2563 มีผลบังคับใช้ เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 17/09/2562
icon 17 สนง.เศรษฐกิจและวัฒนธรรมมะนิลา เข้าเยี่ยมเยียน สนร.ไทเป 16/09/2562
icon 18 สนร.ไทเป นำคณะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เยี่ยมชมสถาบันวิจัยแรงงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงานและชีวอนามัย 16/09/2562
icon 19 สนร.ไทเป นำกรมการจัดหางาน และคณะ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในบริษัท Delta Electronic Inc. ในเขตเถาหยวน 16/09/2562
icon 20 สนร.ไทเป นำคณะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าหารือกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวัน 16/09/2562
icon 21 สนร.ไทเป นำกรมการจัดหางาน และคณะ เยี่ยมศูนย์บริการ 1955 16/09/2562
icon 22 สนร.ไทเป ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ แรงงานไทยอยู่อย่างไรให้ปลอดภัย 16/09/2562
icon 23 สนร.ไทเป ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นราชกุศล 16/09/2562
icon 24 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมงานและรับโล่สามศรเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 41 ปี 13/09/2562
icon 25 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าพบผู้แทนกรมตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Department)และกรมแรงงาน (The Labour Affairs Bureau ) ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า 13/09/2562
icon 26 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกง ด้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/กิจกรรม 29/08/2562
icon 27 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงจัดโครงการอบรมกฎหมายแก่แรงงานไทยในฮ่องกง ประจำปี 2562 28/08/2562
icon 28 ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกง 22/08/2562
icon 29 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 20/08/2562
icon 30 สนร.บรูไน ร่วมงาน THAILAND GRAND FAIR 2019 09/08/2562