แรงงานจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ "ศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

วันที่ 21 พ.ย. 62 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี จัดโครงการ "ศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 " ร่วมบูรณาการกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ สนามหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี