ตลาดนัดแรงงาน

วันที่ หัวข้อ สถานที่ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
14 พฤศจิกายน 2019 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลากลางหลังใหม่ชั้น 3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ณ ศาลากลางหลังใหม่ชั้น 3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก

055-246257
17 กันยายน 2019 - 18 กันยายน 2019 วันที่ 17 - 18 กันยายน 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก

กรุงเทพฯ

025407003
10 กันยายน 2019 วันที่ 10 กันยายน 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ชั้น G จังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ชั้น G

ปทุมธานี

02-5674107
25 กรกฎาคม 2019 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1261 แขวงหรัฐรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1261 แขวงหรัฐรูจี เขตธนบุรี

กรุงเทพ

02-4346688,02-4346577
11 กรกฎาคม 2019 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ สจก.7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สถานีขนส่งสายใต้ (กรุงเทพ) อาคาร SC PLAZA ชั้น M ณ สจก.7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สถานีขนส่งสายใต้ (กรุงเทพ) อาคาร SC PLAZA ชั้น M

กรุงเทพ

024223916-9
10 กรกฎาคม 2019 - 11 กรกฎาคม 2019 วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ อำเภอหัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

032-602270 ต่อ 18
09 กรกฎาคม 2019 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ จังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ชั้น G ณ จังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ชั้น G

ปทุมธานี

02-5674107
27 มิถุนายน 2019 - 28 มิถุนายน 2019 วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง

สงขลา

074314845
19 มิถุนายน 2019 - 20 มิถุนายน 2019 วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (Job It) จังหวัดอุดรธานี ชั้น B ตึกคอมแลนด์มาร์ค อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ชั้น B ตึกคอมแลนด์มาร์ค อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี

อุดรธานี

042348587
11 มิถุนายน 2019 - 12 มิถุนายน 2019 วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562 ขอเชิญร่วมงาน Korat Smart Job IT 2019 ณ เทอร์มินอลลฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ณ เทอร์มินอลลฮอลล์ 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

0 4435 5266-7