วันที่ 10 กันยายน 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ชั้น G จังหวัดปทุมธานี

วันที่: 
10 กันยายน 2019
สถานที่: 
ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ชั้น G
จังหวัด: 

ปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์: 
02-5674107

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/