วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลากลางหลังใหม่ชั้น 3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

วันที่: 
14 พฤศจิกายน 2019
สถานที่: 
ณ ศาลากลางหลังใหม่ชั้น 3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก
จังหวัด: 

พิษณุโลก

เบอร์โทรศัพท์: 
055-246257

 

ที่มา : http://smartjob.doe.go.th/