ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวรัฐบาล

 

แหล่งที่มา: 
กรมประชาสัมพันธ์
Date: 
Wednesday, 29 April 2015

เคาท์ดาวน์ “ตึกลูกกวาด 5..4..3..2.1” ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย เปิดบริการแน่นอน 19 มกรา’นี้

            

            ก.แรงงาน เตรียมเปิดตัว ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย จัด‘พริตตี้มายด์’ ให้บริการดุจญาติมิตร ชูแนวคิด ‘บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ’นำเทคโนโลยีชั้นสูงมารองรับบริการคนไทยทุกกลุ่ม พร้อมยกงาน ‘กระทรวงแรงงานพบประชาชน มหกรรมสร้างอาชีพ นัดพบแรงงาน เพื่อความสุขของประชาชน’ จับมือบริษัทชั้นนำมารับสมัคร – สัมภาษณ์งานทราบผลทันที มหกรรมอาชีพ ฝึกอาชีพอิสระ 16 อาชีพ สาธิตความปลอดภัยในการทำงาน ฝึกทักษะฝีมือ นวดแผนไทย พลาดไม่ได้ 19 มกราคมนี้ พบกันที่กระทรวงแรงงาน

 

Date: 
Sunday, 18 January 2015 - Monday, 19 January 2015

ขอเชิญตรวจผลการออกสลากบัตรแรงงานเชิญรับโชค กระทรวงแรงงาน

Date: 
Tuesday, 08 April 2014
           
            นางปราณิน มุตตาหารัช รองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานการออกรางวัลบัตรแรงงานเชิญรับโชค สลากบำรุงกาชาดไทย ร้านกระทรวงแรงงาน รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย วันเสาร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สนามเสือป่า   

ส่งมือปราบ มาทำงาน "ต้านค้ามนุษย์"

 

ส่งมือปราบ มาทำงาน "ต้านค้ามนุษย์"

 

Date: 
Monday, 15 July 2013 - Monday, 05 August 2013

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

       มี ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์  แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวงเพื่อบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่
        1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
        2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
        3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ

ประชากรรวม

HTML Code

Director General

 

 

คำแปล      : ผู้อำนวยการใหญ่

คำอธิบาย  : ผู้อำนวยการใหญ่ คือบุคคลที่คณะประศาสน์การของ ILO แต่งตั้งขึ้นเพื่อบริหารสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและทำหน้าที่อื่นๆ ที่อาจได้รับมอบหมาย

 

 

 

Discrimination

 

 

คำแปล      : การเลือกปฏิบัติ

คำอธิบาย  : การเลือกปฏิบัติเกิดเมื่อประชาชนได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันและไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติในที่ทำงานคือการกระทำที่มีผลให้บุคคลบางคนหรือกลุ่มสังคมบางกลุ่ม ตกเป็นรองหรือเสียเปรียบบุคคลหรือกลุ่มอื่นการแบ่งแยกแบบนี้เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการ เช่น เพศ สีผิว ทัศนะทางการเมือง พื้นเพทางสังคม และ/หรือเชื้อชาติ

 

 

Syndicate content