สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ณ วัดเมฆธรรมวนาราม เขตนิวเทอริทอรี่ ฮ่องกง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น. กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นายตุลย์ ไตรโสรัส เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ณ วัดเมฆธรรมวนาราม เขตนิวเทอริทอรี่ ฮ่องกง ซึ่งในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การประกวดนางนพมาศ การละเล่นต่างๆเพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมความสามัคคี โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและครอบครัว พร้อมด้วยคนไทยและต่างชาติร่วมงานกว่า 200 คน