หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ร่วมมอบสิ่งของสนับสนุนรางวัลร้านกาชาด