หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2562
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2562