หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๑
25/02/2563
2
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๑
25/02/2563
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๐
14/02/2563
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งผู้ตรวจกระทรวง
14/02/2563
5
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดต้นไม้บริเวณทางขึ้นอาคารจอดรถภายในกระทรวงแรงงาน
04/02/2563
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2563
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงานเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และซ่อมประตูห้องน้ำ ฝั่งคณะสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 6
28/01/2563
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟสปอร์ตไลท์ บริเวณชั้นดาดฟ้า อาคาร 15 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2563
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมห้องทำงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2563
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2563
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมลิฟต์หมายเลข 7,8,10,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2563
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร งานอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2563
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร กองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2563
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องรองปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๓ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2562
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างดำเนินโครงการจัดประชุมไตรภาคีระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคม ครั้งที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดูแลโครงการบำรุงดูแลรักษาระบบบริหารงานเงินเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/12/2562
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/12/2562
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/12/2562
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/12/2562
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรางยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/12/2562